Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

[VID/PICS] Yoona, Seohyun, Yuri, Tiffany @ Daum 21.10.11

PICS
Click Pic => Full


VID
||
V

Seohyun - Yoona
Yuri -Tiffany

Click Pic => Full


Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top