Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Đang tải...

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

[Soft] Easy Photo Effects – Adding photo effects has never been this easy!


Easy Photo Effects is a highly intuitive application that will help you enhance your images with great ease.

Each effect can be tweaked and you can combine different effects for an unique look.

To add effects to a photo, add it from the Open image button and click on a filter to apply it. To add effects to a photo, add it from the Open image button and click on a filter to apply it.

DOWNLOAD: - Design tools
http://easyphotoeffects.com/program/epe.exe
NGUỒN:
http://soft4all.info/free-software-download/easy-photo-effects-adding-photo-effects-has-never-been-this-easy/
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top