Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Code Tao Menu Trong Blogspot

(Traidatmui.com) – Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một thủ thuật để tạo một menu ngay dạng thả xuống với nhiều cấp bậc con khác nhau. Với menu này bạn có thể tạo thêm rất nhiều thư mục trong menu, vì với một thư mục chính bạn có thể tạo thêm nhiều thư mục con khác. Menu này có sẽ làm cho blog bạn trông đẹp hơn đấy và cũng giúp bạn trong việc chia nhỏ các thư mục trong blog của bạn. Thủ thuật này cũng khá phức tạp, bạn hãy xem hình ảnh bên dưới sẽ thấy rỏ hơn.


Hình ảnh minh họa
☼ Bắt đầu thủ thuật

1. Đầu tiên đăng nhập vào blog của bạn
2. Vào bố cục chọn chỉnh sửa HTML
3. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>
<style type='text/css'>
html .jqueryslidemenu{height: 1%;}
</style>

<script src='http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/drop_menu.js' type='text/javascript'/>


4. Save template lại
5. Bây giờ bạn hãy thêm 1 HTML/Javascript và dán code bên dưới vào
<style>
.jqueryslidemenu{
font: bold 12px Verdana;
background:#153E7E; /* màu nền của menu*/
width: 100%;
}

.jqueryslidemenu ul{
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
}

.jqueryslidemenu ul li{
position: relative;
display: inline;
float: left;
}

.jqueryslidemenu ul li a{
display: block;
background:#15317E; /* màu nền của thư mục chính*/
color: white; /*màu text thư mục chính*/
padding: 8px 10px;
border-right: 1px solid #778;
text-decoration: none;
}

* html .jqueryslidemenu ul li a{
display: inline-block;
}

/*.jqueryslidemenu ul li a:link, .jqueryslidemenu ul li a:visited{
color: #ff0066; //màu cchữ các menu
}*/

.jqueryslidemenu ul li a:hover{
background:#2B60DE; /* màu hiệu ứng khi rê chuột vào các link*/
color: white; /*màu text khi rê chuột*/
}

.jqueryslidemenu ul li ul{
position: absolute;
left: 0;
display: block;
visibility: hidden;
}

.jqueryslidemenu ul li ul li{
display: list-item;
float: none;
}

.jqueryslidemenu ul li ul li ul{
top: 0;
}

.jqueryslidemenu ul li ul li a{
font: normal 13px Verdana;
width: 160px;
padding: 5px;
margin: 0;
border-top-width: 0;
border-bottom: 1px solid gray;
}

.jqueryslidemenuz ul li ul li a:hover{
background: #eff9ff;
color: black;
}

.downarrowclass{
position: absolute;
top: 12px;
right: 7px;
}

.rightarrowclass{
position: absolute;
top: 6px;
right: 5px;
}</style>

<div id="myslidemenu" class="jqueryslidemenu">
<ul>
<li><a href="#">Cuộc sống</a></li>

<li><a href="#">Học tập</a></li>

<li><a href="#">Thủ thuật</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 1.3</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 1.4</a></li>
</ul></li>

<li><a href="#">Giải trí­</a></li>

<li><a href="#">Blogspot</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li>
<li><a href="#">Folder 2.1</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 2.1.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 2.1.2</a></li>
<li><a href="#">Folder 3.1.1</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 3.1.1.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 3.1.1.2</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 3.1.1.3</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 3.1.1.4</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 3.1.1.5</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">Sub Item 2.1.4</a></li>
</ul> </li> </ul></li>

<li><a href="#">Vườn thơ</a></li>

<li><a href="#">Hình ảnh</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 1.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 1.2</a></li>
</ul></li>

<li><a href="#">Download</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 2.2</a></li>
</ul></li>


</ul><br style="clear: left" />
</div>


Chỉnh code:
- Bạn hãy dựa vào các dòng chữ màu xanh lá ở trên để chỉnh sửa màu nền và text theo ý bạn
- Những dòng màu đỏ đậm trong code trên chính là tên của các thư mục chính, bạn hãy thay đổi cho phù hợp với blog của bạn.
- Code màu xanh dương là tên của những thư mục con cấp 1 của menu chính
- Code màu xanh nhạt là tên của thư mục con cấp 2 của thư mục chính
- Code màu cam là thư mục con cấp 3 của thư mục chính, bạn hãy sửa tên các thư mục trên cho phù hợp với blog của bạn.
- Thay các dấu "#" thành những đường dẫn tương ứng với tên của thư mục

Ở trên mình chỉ giới thiệu cho bạn tạo 7 thư mục, bạn có thể thêm nhiều hơn hoặc bớt đi tùy ý. Nhưng bạn cần phải lưu ý khi xóa đi hoặc thêm vào thư mục nào thì phải kiểm tra lại thẻ đóng của chúng cho phù hợp.

Cách tạo menu con: ví dụ bạn muốn tạo thư mục con cấp 2 cho thư mục "Download" tại thư mục Sub Item 2.2 thì bạn làm như bên dưới:
<li><a href="#">Download</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 2.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 2.2</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub Item 2.1.1</a></li>
<li><a href="#">Sub Item 2.2.2</a></li>
</ul>
</li>
</ul></li>

Bạn muốn tạo cho các thư mục khác thì làm tương tự, chú ý các thẻ <li>, <ul> đóng chúng cho phù hợp.

Nếu muốn thêm thư mục không cần có thư mục con bạn chỉ việc thêm code như bên dưới và vị trí bạn muốn. ví dụ thêm như mục "Cộng cụ" vào sau thư mục "Học tập" bạn làm như sau:
<li><a href="#">Học tập</a></li>

<li><a href="#">Công cụ</a></li>

6. Save lại
Chúc bạn thành công

Địa chỉ bài viết: http://www.traidatmui.com/2010/03/tao-menu-tha-xuong-nhieu-thu-muc-con.html#ixzz1ceVx1CeE
Nguồn: TRAIDATMUI.com

Link Tại : http://www.traidatmui.com/2010/03/tao-menu-tha-xuong-nhieu-thu-muc-con.html
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top