Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Di chuyển SQL Server

Di chuyển SQL Server


Cách di chuyển cơ sở dữ liệu SQL Server sang một vị trí mới bằng cách sử dụng chức năng Tách rời và Đính kèm trong SQL Server (EN)
Bài viết này mô tả cách thay đổi vị trí của các tệp dữ liệu và tệp nhật ký cho cơ sở dữ liệu SQL Server.

Tìm hiểu và gỡ rối Thuật sĩ Sao chép Cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2000 (EN)
Bài viết này cung cấp thông tin về cách Thuật sĩ Sao chép Cơ sở dữ liệu hoạt động và để khắc phục các vấn đề thường gặp.

Di chuyển cơ sở dữ liệu SQL Server 7.0 sang một máy chủ mới với SAO LƯU và KHÔI PHỤC (EN)
Bài viết này mô tả cách khôi phục sao lưu cơ sở dữ liệu cho người dùng và hệ thống trong quy trình cài đặt SQL Server 7.0 khác có cấu hình tên ổ đĩa khác với máy chủ bạn đã sao lưu cơ sở dữ liệu ban đầu.

Cách di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy tính đang chạy SQL Server (EN)
Bài viết từng bước này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu người dùng Microsoft SQL Server và các thành phần SQL Server phổ biến nhất giữa các máy tính đang chạy SQL Server.

Cách Di chuyển Lược đồ Cơ sở dữ liệu (EN)
Bài viết từng bước này giải thích cách di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu đã được tạo trong SQL Server Enterprise Manager.

Cách di chuyển cơ sở dữ liệu Reporting Services từ máy tính đang chạy Reporting Services sang máy tính khác (EN)
Bài viết này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu Reporting Services từ máy tính đang chạy Microsoft SQL Server Reporting Services trong môi trường SQL Server 2005 Reporting Services.

Cách Di chuyển Tệp Dữ liệu (.mdf) và Tệp Nhật ký (.ldf) SQL Server Từ Vị trí này sang Vị trí khác (EN)
Bài viết này thảo luận về cách di chuyển Tệp Dữ liệu (.mdf) và Tệp Nhật ký (.ldf) SQL Server từ vị trí này sang vị trí khác sử dụng các chức năng tách rời và đính kèm trong SQL Server.

Cách di chuyển cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft Dynamics CRM 3.0 từ máy chủ này sang máy chủ khác trong cùng một miền (EN)
Bài viết từng bước này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft Dynamics CRM 3.0 từ máy chủ này sang máy chủ khác trong cùng một miền.

Cách di chuyển, sao chép và sao lưu thư mục và tệp danh mục phân loại chứa toàn văn bản (EN)
Bài viết này đưa ra một số phương pháp mà bạn có thể sử dụng để sao chép, di chuyển và sao lưu hoặc khôi phục thư mục và tệp danh mục phân loại chứa toàn văn bản.

Cách chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu giữa các phiên bản của SQL Server (EN)
Bài viết này mô tả cách bạn chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu sang máy chủ mới sau khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang máy chủ mới.

Cách giải quyết các vấn đề về quyền khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ đang chạy SQL Server (EN)
Bài viết này giải thích cách ánh xạ thông tin đăng nhập tiêu chuẩn và tích hợp nhằm giải quyết các vấn đề về quyền khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ đang chạy SQL Server.

INF: Các bài viết về Khôi phục Dữ liệu sau Sự cố dành cho Microsoft SQL Server (EN)
Bài viết này bao gồm tập hợp các bài viết trong Cơ sở Tri thức về khôi phục dữ liệu sau sự cố được sắp xếp theo phiên bản máy chủ.

Tại sao lại Nâng cấp lên SQL Server 2008? 
Thông tin về việc nâng cấp lên SQL Server 2008.

Sách Trực tuyến


Sách SQL Trực tuyến (EN)
Cung cấp điểm bắt đầu để truy cập Sách Trực tuyến cho mỗi phiên bản sản phẩm của SQL Server.

Di chuyển Cơ sở dữ liệu Report Server sang Máy tính Khác (EN)
Bài viết này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu report server được sử dụng trong quy trình cài đặt hiện tại cho phiên bản SQL Server Database Engine trên một máy tính khác.

Cách: Di chuyển Cơ sở dữ liệu Sử dụng Tách rời và Đính kèm (Transact-SQL) (EN)
Bài viết này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu tách rời sang một vị trí khác và đính kèm lại vào cùng một phiên bản máy chủ hoặc một phiên bản máy chủ khác.

Sử dụng Thuật sĩ Sao chép Cơ sở dữ liệu (EN)
Bài viết này cung cấp tổng quan về việc sử dụng Thuật sĩ Sao chép Cơ sở dữ liệu để chuyển, di chuyển hoặc sao chép, một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu và các đối tượng của chúng từ phiên bản SQL Server 2000 hoặc SQL Server 2005 sang phiên bản của SQL Server 2005.

Cách: Khôi phục Cơ sở dữ liệu sang Vị trí và Tên Mới (Transact-SQL) (EN)
Chủ đề này giải thích cách khôi phục cơ sở dữ liệu với vị trí mới và tên mới, tuỳ chọn.

Cách Di chuyển Cơ sở dữ liệu Trang web (EN)
Bài viết này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu trang web SQL Server sau khi đã hoàn thành thiết lập lên hệ thống máy tính SQL Server khác bằng cách khởi động Thiết lập Bộ quản lý Cấu hình từ menu Bắt đầu hoặc từ phương tiện cài đặt Bộ quản lý Cấu hình.

Tách rời và Đính kèm Cơ sở dữ liệu (EN)
Bài viết này cung cấp hướng dẫn về việc tách rời rồi đính kèm lại các tệp dữ liệu và tệp nhật ký giao dịch của cơ sở dữ liệu vào cùng một phiên bản hoặc phiên bản khác của SQL Server.

Di chuyển Cơ sở dữ liệu Hệ thống (EN)
Chủ đề này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu hệ thống trong SQL Server 2005.

Di chuyển Cơ sở dữ liệu Người dùng (EN)
Bài viết này giải thích cách di chuyển các tệp dữ liệu, nhật ký và tệp danh mục phân loại chứa toàn văn bản của cơ sở dữ liệu người dùng sang vị trí mới trong SQL Server 2005.

Quản lý Tệp Cơ sở dữ liệu (SQL Server Express) (EN)
Tổng quan về việc quản lý các tệp cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2005 Express Edition.

Di chuyển Reporting Services (EN)
Chủ đề này cung cấp hướng dẫn từng bước về di chuyển việc triển khai SQL Server 2000 Reporting Services sang phiên bản SQL Server 2005 Reporting Services mới.

Sao lưu và Khôi phục Danh mục phân loại chứa Toàn văn bản (EN)
Hướng dẫn về việc sao lưu và khôi phục danh mục phân loại chứa toàn văn bản.

Nội dung Cộng đồng

Cách di chuyển SQL Server từ môi trường Độc lập sang Cụm (EN)
Bài đăng blog của Balmukund Lakhani này cung cấp hướng dẫn từng bước về việc di chuyển SQL Server từ môi trường độc lập sang cụm.

SQL Server Upgrade Advisor (EN)
Bài đăng blog của Andrew Fryer này cung cấp tổng quan về việc sử dụng SQL Server Upgrade Advisor.

Các liên kết hữu ích cho việc nâng cấp lên SQL Server 2008 (EN)
Bài đăng blog của Nhóm Tư vấn Khách hàng Phát triển Microsoft SQL Server này bao gồm danh sách các liên kết hữu ích cho việc nâng cấp lên SQL Server 2008.
Link Duy Nhất Tại :http://support.microsoft.com/ph/1131/vi-vn
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top