Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

[Thủ Thuật] Code phóng to ảnh khi rê chuột đến (dành cho blog)


- Chèn đọan code CSS bên dưới vào trước dòng code </head>

<style type='text/css'>
.img-thumbnail{position: relative;z-index: 0;}

.img-thumbnail:hover{background-color: transparent;z-index: 50;}

.img-thumbnail span{position: absolute;background-color: #ffffff;padding: 5px;left: -1000px;border: 1px solid #000;visibility: hidden;color: black;text-decoration: none;}

.img-thumbnail span img{border-width: 0;padding: 2px;}

.img-thumbnail:hover span{visibility: visible;top: -100px;left:100px;}
</style>

Dòng TOP ,LEFT là vị trí popup. Hãy điều chỉnh 2 giá trị này để có được vị trí thích hợp.

Cuối cùng là thêm code HTML

<class="img-thumbnail" href="#">
<
img src="link ảnh1" border="0" height="98" width="130"/>
<
span>
<
img src="link ảnh1"/>
</
span>
</
a>
NGUỒN:
http://sinhvienit.net/@forum/showthread.php?t=30041
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top